Xịt cay móc khóa

180,000₫300,000₫

Mô tả

Bình xịt hơi cay dạng móc khóa 10ml


chức nâng bấm xịt như bình xịt mũi , hơi bay ra mạnh chuẩn độ cay.

Tiện sữ dụng mang theo làm móc chìa khóa xe . 

Sản phẩm khác